×

Besked

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

LiljeRGNIV

Til mærker / logoer i HJV-GD(... før de går i glemmebogen):

 


Region (RGN) / Lokalforsvarsregion Syd (LFR-S) / Totalforsvarsregion Syd (TRFS):Liljen
med bånd Region IV var regionsmærke for hjemmeværnsregion IV (FYN)
01 MAJ 1950 - 30 JUN 2001
'Den franske lilje' refererer til Odense, hvor liljen muligvis har været byens oprindelige våben, kendt fra 1460. Da liljen således udelukkende har været anvendt af Odense, er det imidlertid      misvisende, at den som regionsskjold symboliserer hele Fyn.

Griffen (fra GRAM):
var mærke for 2 regiment
* 01 MAJ 1951 - 31 OKT 1951Griffen fra Gram 2
Ubenyttet 01 NOV 1951 - 29 MAR 1976
Militærregion III 30 MAR 1976 - 30 JUN 2001 / Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 01 JUL2001-31 DEC 2005
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 01 JAN 2006 -
*Note til mærkets tilblivelse:
Da chefen for 2. Regiment i slutningen af 1950 havde haft lejlighed til at se de endelige arbejdstegninger, skrev han til kommissionen, at selv om hovedindtrykket var udmærket, så ville han dog godt lige gøre opmærksom på, at griffen i den viste udformning havde halen mellem benene, hvilket han ikke syntes forekom så heldigt, når der var tale om afmærkning af militære enhe­der!
(Schøller: Hærens afdelingsmærker efter 1945. Forlaget Thorsgaard, 1991).

Blåt underlag for HDFyn


Griffen fra Gram blaa

DISTRIKT:

 HJVD 42 til logosideHJVD 42 (SYDFYN) skjold:
01 JUN 1977 godkendt af CH/HJVD 42,
autoriseret 20 SEP 1978, anlagt 10 APR 1977.
Symbolik: Liljen refererer til regionsmærket og dermed til Fyn; humlerankerne til en typisk fynsk plante, jf. H.C. Andersens sang fra 1850 'Danmark, mit fædreland'(I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, hvor der i 1. strofe står: …mellem æblegård og humlehave…)
Skjoldfarven er hjemmeværnets våbenfarve, og pælfarven er farven for 2.enhed: Hvid.

 

I forbindelse med omstrukturering 01 JAN 2006 fik distriktet betegnelsen Hærhjemmeværnsdistrikt SYDFYN (HHD SFY), nummeret blev udeladt.
Pælfarven HVID blev ændret til GUL.
Tidligere chef for HJVD / HHD SYDFYN, major M. Schou-Hansen beretter herom (17 JUL 2013):


                         Ved TotalfHDFYNorsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjyllands oprettelse blev HVD Sydfyn anmodet om at skifte fra 2. distrikt i den fynske region til 4. distrikt i den nye større region. Dette forslag blev venligt afslået med begrundelsen at det ville blive alt for dyr at skifte. ’Man’ bøjede sig men umiddelbart efter min fratræden i 2007 blev skjoldet ændret til 4. distrikt, deraf den gule farve 

  Efter at Hjemmeværnsdistrikt ØSTFYN var blevet nedlagt pr. 1. juli 1999, blev de to øvrige distrikter, SYDFYN og NORDVESTFYN, nedlagt pr. 31 DEC 2010 og Hærhjemmeværnsdistrikt (HD) FYN oprettet pr. 01 JAN 2011.
Distriktsskjoldet ændredes, og da der nu kun er ét distrikt er det ikke nødvendigt med en 'pæl' for at angive nr. på distriktet.

  

KOMPAGNI:                                                                                                                                 HJVK 4204 SPECIAL

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI (HJVK) 4204:
01 APR 1949 - 31 DEC 2005.
Intet selvstændigt KMP-mærke 01 APR 1949 – AUG 1986.
AUG 1986 - 31 DEC 2005:
Skjoldet refererer til distriktet som overordnet myndighed; dog er kantfarven gul for 4. enhed.
Skjoldet var placeret på kompagniets standart og blev båret som ærmemærke (dog uden 'fanen' forneden).

  

01 JAN 2006: I forbindelse med omstrukturering (kompagnisammenlægninger) ændredes kompagniets navn til HVK MFY gl. logoHjemmeværnskompagni MIDTFYN (HVK MFY).

Der blev udarbejdet nyt rundt underafdelingsmærke med inskription HHD SYDFYN/HVK MIDTFYN under bibeholdelse af skjold,
men med gul pælfarve.
Kompagnimærket var placeret på kompagniets standard og blev anlagt som ærmemærke forår 2008 og båret til afløst af nyt KMP-mærke (ultimo 2011 / primo 2012).

 

 

HVK MFY nyt logoEfter oprettelsen af Hærhjemmeværnsdistrikt FYN (HD FYN) var skjoldformen blevet ændret, ligesom der ikke var nogen pæl med farve.

I logisk konsekvens af at KMP skjold refererer til distriktet som overordnet myndighed, måtte skjoldformen ændres og pælen fjernes; dog er kantfarven fortsat gul for 4. enhed.
KMP mærke er godkendt af CH/HD FYN pr. 25 OKT 2011.

 

 

 

  


Navn (luftmeldeeskadrille) LME RINGE:
09 JAN 1978 — 31 MAR 2000: (Luftmeldeeskadrille) LME RINGEHVE 242 Sydfyn
ændret


01 APR 2000 — 31 DEC 2003 til:
                                 Flyverhjemmeværnseskadrille) FHE 221 MIDTVESTFYN
                                 (Assens & Ringe)
                                 ændret                                  
                                 01 JAN 2004 til -?:
                                                                 (Hjemmeværnseskadrille)
HVE 242 SYDFYN
                                                                 (Assens, Faaborg, Ringe, Svendborg)

 
Copyright © 2019 bolteskov.dk. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect