×

Besked

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

Generalforsamling TOR 23 NOV 2017 i HJV-GD:

Mødte:
Jette / Allan Joe Holm / Bjørn / Kenneth/ Helga/ Bent F. / Dorte C / Klaus

Program:

1) Fmd. beretning (udgik)
2) 'Løst og fast' om året der gik. Fremhæves bør:
- HDFYN har formidlet to containere
- lejetilskud af HJV-GD er blevet forhøjet.

 

 


Generalforsamling 21. april 2015 i HJV-GD 

Fremmødte: Helga S / Stig J / Per G / Bent F / Lise M / Klaus V
Bjørn B mødte arbejdsbetinget lidt forsinket.

Fmd., Ole Oest, havde grundet arbejde meldt afbud.

 Ad vedtægtsbestemt dagsorden: 

1) -valg af dirigent:
Ej nødvendigt som følge af de få fremmødte
 

2) -formanden aflægger beretning:
Mundtligt var budskabet: Ikke noget at 'skrive hjem om'..
 

3) -kassereren forelægger regnskab:
Helga S fremlagde smukt regnskab. Kan ses hos kasserer
 

4) -fastsættelse af næste års budget og kontingent:
i.a.b.
 

5) -valg af bestyrelse og suppleanter:
Therese og Ole Wittrup afgår. For valg af bestyrelse: Se nedenfor
 

6) -valg af 1 revisor:
Genvalg
 

7) -indkomne forslag:
Nil
 

8) –eventuelt:

Nil

   

Bestyrelsen for året 2015-2016 sammensætter sig som følger: 

Fmd.: Ole Oest-Jacobsen (7213 2722)

Næstfmd.: René Leonhardt (2898 8907)

Kasserer: Helga Sørensen (6267 1876)

Bent Florczak (6229 1858)

Jette Birkholm (2511 1758

Suppl.: Stig J (40961366) (valgt 2011, genvalgt 2013 & 2014 & 2015)   

Revisor: Kenneth L (6226 3844) (genvalgt 2013 & 2014 & 2015) 
Klaus Larsen (2349 4206)

 Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

 


 

 

Generalforsamling 24 MAR 2014 i HJV-GD

 

Fremmødte: Helga, Lise, Ole, Stig, Bjørn, Ib, Klaus

Vedtægtsbestemt dagsorden: 

1) -valg af dirigent

2) -formanden aflægger beretning

3) -kassereren forelægger regnskab

4) -fastsættelse af næste års budget og kontingent

5) -valg af bestyrelse og suppleanter

6) -valg af 1 revisor

7) -indkomne forslag

8) –eventuelt

 

Referat:

ad 1) De få fremmødte overflødiggjorde valg af dirigent

ad 2) Ole sammenfattede beretningen til:
         Foreningens primære formål er at støtte Sommertraef aktivt såvel som økonomisk - begge
          dele er blevet er opfyldt.

Efterfølgende udspandt der sig en debat om hvorvidt det var nødvendigt med begge foreninger - 'Foreningen til fremme af Forsvarsviljen..' og 'Hjemmeværnsforeningen'. Man enedes om, at rent arbejdsmæssigt var der ikke behov for 2 foreninger - men til sikring af økonomien  bedst.

ad 3) Helga fremlagde på smukkeste vis regnskabet. Dette kan indses ved henvendelse til
          kasserer.

ad 4) status quo

ad 5) Valgene var genvalg - med flg. undtagelser:
         René Leonhardt indtræder i stedet for Finn Nielsen

ad 6) Klaus Larsen indtræder i stedet for Steen Holm Hansen

ad 7) Der var ikke indkommet forslag

ad 8) Nil

 

Bestyrelsen for året 2014-2015 sammensætter sig som følger:

Fmd.: Ole Oest-Jacobsen (4037 3775)
Næstfmd.: René Leonhardt (2898 8907)
Kasserer: Helga Sørensen (6267 1876)
Bent Florczak (6229 1858)
Therese Sørensen (2348 3686)Suppl.: Stig J (40961366) (valgt 2011, genvalgt 2013 & 2014)
          Ole Wittrup-Thomsen (2057 4518) (valgt 2011, genvalgt 2013 & 2014)

Revisor: Kenneth L (6226 3844) (genvalgt 2013 & 2014)
             Klaus Larsen (2349 4206)

 Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

 


 

 

Generalforsamlingen 15 APR 2013 i HJV-GD:

Referat:
Fremmødte: Ole Oest / Helga S / Lise M / Bent F /  Stig J / Bjørn B / Klaus V

 Som følge af det fåtallige fremmødte valgtes der ingen dirigent.Formanden fremhævede i sin beretning, at foreningen havde koncentreret sig om at støtte kompagniets arrangementer, i særdeleshed projekterne ved HJV-gården og SOMMERTRAEF. 

Kassereren fremlagde regnskabet - der kun omfattede få bilag.

Intet at bemærke. 

Der blev ikke lagt budget - idet bevægelserne ville svare til de foregående års.

Kontingent uforandret. 

Vedr. valg af bestyrelse og suppleanter samt valg af revisor: Se menupunkt 'Bestyrelse Foreningen til støtte af Forsvarsviljen på Midtfyn'

 Under eventuelt blev der talt om ny belægning / genopfriskning af belægning på HJV-GD P-plads.

Som fastsat i vedtægterne sammensætter bestyrelsen sig som følger: 

 

Bestyrelse ’Foreningen til støtte af Forsvarsviljen på Midtfyn' 2013 – 2014:

Fmd.: Ole Oest-Jacobsen (4037 3775)
Næstfmd.: Finn Nielsen (2247 9166)
Kasserer: Helga Sørensen (6267 1876)
Bent Florczak (6229 1858)
Therese Sørensen (2348 3686)

 Suppl.: Stig J (40961366) (valgt 2011, genvalgt 2013)
          Ole Wittrup-Thomsen (2057 4518) (valgt 2011, genvalgt 2013)

Revisor: Kenneth L (6226 3844) (genvalgt 2013)
            Steen Holm Hansen (6269 1337) (valgt 2012 for 2 år)

 

 

 

 
Copyright © 2019 bolteskov.dk. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect